Denmark

F-35 Lightning 2 Logo
Lockheed Martin Logo
Search Icon
Search Icon
Denmark

For Denmark's Security

Denmark joined the F-35 Joint Strike Fighter program in 2002 during the System Development and Demonstration phase and has influenced technical elements of the F-35. In October 2008, they delivered a Danish F-16 to the JSF 461st Flight Test Squadron at Edwards AFB as part of the RDAF’s partnership with the F-35 program and the F-16 served as a chase plane for the F-35 Development, Test & Evaluation program through Dec. 2016. In June 2016, Denmark confirmed plans to procure 27 F-35As.

Lockheed Martin and the Danish Armed Forces have enjoyed a successful partnership since the early 1950s, with the T-33 Shooting Star, F-104 Starfighter, C-130 Hercules and the F-16 Fighting Falcon. Denmark is an essential partner in F-35 production, development and sustainment activities and today, is building parts and components for the projected 3,100+ aircraft to be manufactured.

Program Stats

 • Aircraft Variant: F-35A
 • Program of Record: 27 Aircraft

Base Locations

 • RDAF Skrydstrup

Program Milestones

 • 2016: Denmark selected the F-35 for their new fighter program
 • 2017: The Danish Parliament approved the F-35 appropriations bill covering all program elements through the year 2026
 • 2019: Avionics Test Center of Denmark assigned Tier 2 Component Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade Scope for repair of 16 avionics components
 • 2020: First F-35A for Denmark progressing towards delivery
 • 2021: Delivered first Danish F-35A to the Royal Danish Air Force
 • 2021: First Danish test pilot flies in the Danish F-35
 • 2021: First pilot and maintainer trained

For Danmarks sikkerhed

Danmark tilsluttede sig F-35 Joint Strike Fighter-programmet i 2002 under systemudviklings- og demonstrationsfasen og har haft indflydelse på udviklingen af flere tekniske elementer i F-35. I oktober 2008 leverede Danmark et dansk F-16 til JSF 461st Flight Test Squadron ved Edwards Air Force Base som en del af flyvevåbnets partnerskab med F-35-programmet. F-16-flyet indgik som en del af F-35 udviklings-, test og evalueringsprogrammet frem til december 2016. I juni 2016 besluttede Danmark at købe 27 F-35A kampfly.

Lockheed Martin og det danske forsvar har haft et succesfuldt partnerskab siden begyndelsen af ​​1950'erne med T-33 Shooting Star, F-104 Starfighter, C-130 Hercules og F-16 Fighting Falcon. Danmark er en væsentlig partner i produktion, udvikling og vedligeholdelsesaktiviteter i relation til F-35 og producerer i dag dele og komponenter til de foreløbigt mere end 3.100 F-35 kampfly.

Programstatistik

 • Fly variant: F-35A
 • Rekordprogram: 27 kampfly

Base steder

 • Flyvestation Skrydstrup

Program milepæle

 • 2016: Danmark valgte F-35 som deres nye kampfly
 • 2017: Folketinget godkendte bevillingsforslag for F-35, der dækker alle programelementer frem til 2026
 • 2019: Avionics Test Center Denmark bliver udpeget som ansvarlig for vedligeholdelse af flyelektronik til F-35-kampfly
 • 2020: Danmarks første F-35 sættes i produktion
 • 2021: Første danske F-35 leveres til Flyvevåbnet
 • 2021: Første danske testpilot flyver i den danske F-35
 • 2021: Første F-35 pilot og mekaniker blev uddannet