Norway

F-35 Lightning 2 Logo
Lockheed Martin Logo
Search Icon
Search Icon
Norway

A Powerful Partnership

For more than 50 years, Lockheed Martin has been proud to partner with the Royal Norwegian Air Force (RNoAF). The RNoAF has operated six Lockheed Martin aircraft types throughout its history, including four in operation today: the P-3 Orion, the F-16 Fighting Falcon, the C-130J Super Hercules, and the F-35 Lightning II.

Norway is a key partner in the transatlantic security community and is a stronghold for NATO’s interests in the North. The nation was one of the first to sign on as a partner on the F-35 program, during the System Development and Demonstration (SDD) phase.

In 2008, the government of Norway selected the F-35 Lightning II as the replacement for their F-16 fleet. In 2012, Norway increased their program of record quantity by four aircraft and at the same time, accelerated deliveries to begin training pilots and maintainers two years earlier.

Program Stats

The Royal Norwegian Air Force operates F-35A variant aircraft that include a drag chute to assist with landing in icy and slick conditions and to reduce landing distance on short airfields.

Norway’s program of record is for 52 F-35 aircraft.

Base Locations

Norway’s F-35 fleet operates out of Ørland Air Base. In addition, a Quick Reaction Alert base is being stood up at Evenes Air Base.

Program Milestones
 • 2008: Norwegian government selected the F-35 as the replacement for the F-16 fleet. 
 • 2015: The first Norwegian F-35, known as AM-1, took flight in Fort Worth, Texas.
 • 2015: The first Norwegian F-35 pilots began training at Luke AFB, Arizona.
 • 2015: The first two jets for Norway were delivered to Luke Air Force Base, Arizona.
 • 2017: First aircraft arrival at Ørland Air Base.
 • 2018: First drag chute deployment in Norway.
 • 2019: The Royal Norwegian Air Force declared Initial Operational Capability.
 • 2020: The Royal Norwegian Air Force conducted their first international deployment with the F-35 during NATO Air Policing missions in Iceland. 

Et kraftfullt partnerskap

I mer enn 50 år har Lockheed Martin vært stolt samarbeidspartner med det norske Luftforsvaret. Luftforsvaret har operert seks ulike flytyper fra Lockheed Martin gjennom sin historie, hvorav fire er i drift i dag: P-3 Orion, F-16 Fighting Falcon, C-130J Super Hercules og F-35 Lightning II.

Norge er en viktig partner i arbeidet for transatlantisk sikkerhet, og spiller en nøkkelrolle for å hevde NATOs interesser i nord. Norge var et av de første landene som meldte seg som partner i F-35-programmet, allerede under systemutviklings- og demonstrasjonsfasen.

I 2008 valgte Norges regjering F-35 Lightning II som erstatning for F-16. I 2012 økte Norge sin bestilling med ytterligere fire kampfly, og fremskyndte samtidig leveransene med to år for å starte trening av piloter og mekanikere.

Statistikk for kampflyprogrammet

Luftforsvaret opererer varianten F-35A som også har en bremseskjerm til bruk ved landing under isete og glatte forhold, og for å redusere nødvendig banelengde ved landing på korte rullebaner.

Norges kampflyprogram inkluderer 52 F-35-fly.

Økonomiske ringvirkninger

Norge er en aktiv og verdsatt partner i utviklingen, produksjonen og opprettholdelsen av den globale F-35 flåten. Hver eneste F-35 inneholder komponenter produsert av norsk industri, som blant annet bidrar med viktige flykomponenter som våpenoppheng til luft-til-luft-missiler, finnekanter på ror og halefinne, paneler av karbonkompositter og komplette horisontale og vertikale halerfinner. Siden oppstarten av programmet har 18 norske selskaper fått status som «Tier 1» F-35 leverandører, hvorav ni nåværende, aktive norske leverandører fortsatt bidrar til programmet.

F-35-programmet bygger på det sterke forholdet Lockheed Martin har etablert med norsk industri. Kongsberg Aviation Maintenance Services ble det aller første senteret for vedlikehold, reparasjon og oppgradering (MRO) for F-16-programmet i oktober 2019.

Baser

Norges F-35 flåte opererer ut fra Ørland flystasjon. I tillegg etableres en fremskutt kampflybase for QRA-oppdrag (Quick Response Alert) på Evenes flystasjon.

Progammets milepæler
 • 2008: Den norske regjeringen valgte F-35 som erstatning for F-16 flåten.
 • 2015: Den første norske F-35, kjent som AM-1, tok av i Fort Worth, Texas.
 • 2015: De første norske F-35 pilotene begynte opplæring og trening på Luke AFB, Arizona.
 • 2015: De to første kampflyene til Norge ble levert til Luke Air Force Base, Arizona.
 • 2017: Første kampfly ankom til basen på Ørland flystasjon.
 • 2018: Første bruk av bremseskjerm i Norge.
 • 2019: Luftforsvaret erklærte sin første operative evne (Initial Operational Capability).
 • 2020: Luftforsvaret gjennomførte sitt første internasjonale oppdrag med F-35 for å utøve luftkontroll på vegne av NATO for Island.