Finland

F-35 Lightning 2 Logo
Lockheed Martin Logo
Search Icon
Search Icon
Finland

F-35: The Best Choice for Finland

The Finnish government selected the F-35 as the winner of the HX Program on December 10, 2021. The Finnish Air Force will receive 64 F-35A aircraft, a sustainment solution tailored to Finnish security of supply requirements, and a comprehensive training program. With a combination of stealth, sensor fusion and unmatched situational awareness, the F-35 will ensure Finland’s airspace for decades to come.

Capability

When it comes to deterring threats, the F-35 has the unmatched capability to secure the Finnish airspace. Its stealth capabilities are unprecedented in tactical fighter aviation, allowing pilots to counter threats undetected, complete the mission at hand, and return the pilot home to safety. An integrated airframe design, advanced materials and other specialized design features give the F-35 a significant advantage over 4th Generation aircraft in Finland’s unique operating conditions.

In addition, the F-35 has the most powerful and comprehensive integrated sensor package of any fighter aircraft in history. Data collected by these sensors will immediately be shared with commanders at sea, in the air or on the ground, providing an instantaneous view of multi-mission operations. The Distributed Aperture System (DAS) sends high resolution real-time imagery to the pilot’s helmet from six cameras mounted around the jet. The Helmet Mounted Display (HMD) displays all the critical information a pilot needs to operate the mission including imagery from the DAS.

Advanced electronic warfare capabilities enable the F-35 to locate and track threats, jam radio frequencies and disrupt attacks with unparalleled precision. The F-35 is equipped with electronically scanned array (AESA) radars with sophisticated electronic attack capabilities, including false targets, network attack and advanced jamming capabilities. This system allows the F-35 to operate in a hostile environment and suppress radars that threaten it. In addition, the F-35 is capable of stand-off jamming for other aircraft — providing 10 times the effective radiated power of any legacy fighter — and the F-35 can also operate in closer proximity to a threat (‘stand-in’) to provide jamming power many multiples that of any legacy fighter.

Lifecycle Cost

The F-35 provides 5th generation capability – at a price that is competitive with the cost of a 4th generation fighter.

In Oct. 2019, the U.S. Department of Defense and Lockheed Martin finalized a $34 billion contract for the production and delivery of 478 F-35s at the lowest aircraft price in program history. In the agreement, the F-35 enterprise met and exceeded its long-stated cost reduction targets for each variant. 

In partnership with our U.S. and International customers, Lockheed Martin is focused on F-35 affordability in production and sustainment, and we are committed to offering the unmatched F-35 capability at a cost similar to that of legacy aircraft. We are currently delivering F-35s at or below the cost of less capable fourth generation aircraft, while also lowering Lockheed Martin’s portion of the sustainment cost per flight hour by 45% since 2015. We are forecasted to achieve an additional 40% reduction by 2025.

Security of Supply

In the scope of HX Program, Security of Supply (SoS) stands for sovereign capability for undisturbed sustainment of the HX weapon system in time of crisis. This capability is attained and maintained at all organizational levels in peacetime.

At the national level, SoS is guaranteed by establishing critical and supporting maintenance capabilities in Finland and by quantifying the necessary level of materiel stock in country. Technological know-how and a capability to make airworthiness decisions independently are paramount for attaining the required level of SoS. This also ensures sufficient amount of skilled personnel for dispersed operations in time of crisis.

The F-35 is designed to be updated as technology progresses, and the threat environment evolves. Expected to remain in service until the 2070s, the F-35 is guaranteed to secure Finland’s independence for decades to come.

F-35: Paras vaihtoehto Suomelle

Suomen hallitus valitsi F-35:n HX-hävittäjähankkeen voittajaksi 10.12.2021. Suomen Ilmavoimille toimitetaan 64 F-35A-monitoimihäivehävittäjää, Suomen huoltovarmuusvaatimuksiin räätälöity ylläpitoratkaisu sekä kattava koulutusohjelma. Häiveominaisuuksien, sensorifuusion ja ylivertaisen tilannekuvan avulla F-35 turvaa Suomen ilmatilan tulevien vuosikymmenien ajan.

Suorituskyky

F-35:n suorituskyky on tehokas pelote, joka turvaa ilmatilamme. Koneen häiveominaisuudet tarjoavat ennennäkemättömän edun taktisessa ilmasodankäynnissä. F-35:n ohjaajat voivat vastata uhkiin paljastumatta vastustajalle, suorittaa tehtävänsä loppuun ja palata turvallisesti tukikohtaansa. Koneen integroitu runkosuunnittelu, edistykselliset materiaalit ja muut ainutlaatuiset ominaisuudet antavat F-35:lle Suomen toimintaympäristössä huomattavan edun neljännen sukupolven hävittäjiin verrattuna.

F-35-hävittäjässä on kaikkien aikojen tehokkain ja kattavin hävittäjään integroitu sensorijärjestelmä. Sensorien kokoama data jaetaan välittömästi meri-, ilma- ja maavoimien komentajille. Näin varmistetaan kattava reaaliaikainen tilannekuva myös yhteisoperaatioissa. DAS-sensorijärjestelmä (Distributed Aperture System) lähettää korkearesoluutioista, reaaliaikaista kuvaa koneen eri puolilla sijaitsevasta kuudesta kamerasta suoraan ohjaajan kypäränäyttöön (Helmet Mounted Display), joka näyttää ohjaajalle kaiken tehtävän suorittamisen kannalta kriittisen tiedon.

Edistyksellisten elektronisen sodankäynnin ominaisuuksiensa ansiosta F-35 voi paikantaa ja seurata uhkia, häiritä radiotaajuuksia ja estää hyökkäykset äärimmäisen tarkasti. F-35-hävittäjässä on aktiivinen elektronisesti keilaava AESA-tutka (Active Electronically Scanned Array). Tutkassa on tehokas kyky elektroniseen hyökkäykseen, valemaaleihin, verkostohyökkäykseen sekä edistyneet häirintäominaisuudet. Järjestelmän avulla F-35 voi toimia vihamielisessä ympäristössä ja lamauttaa sitä uhkaavat tutkat. F-35 voi tukea muita koneita taustahäirinnällä, jonka säteilyteho on kymmenkertainen verrattuna neljännen sukupolven hävittäjiin. Uhkan läheisyydessä tukihäirintää voidaan käyttää moninkertaisella teholla verrattuna aikaisempiin hävittäjiin.

Elinkaarikustannukset

F-35 tarjoaa viidennen sukupolven suorituskyvyn neljännen sukupolven hävittäjän hinnalla. Lokakuussa 2019 Yhdysvaltain puolustusministeriö ja Lockheed Martin allekirjoittivat 34 miljardin Yhdysvaltain dollarin sopimuksen 478 F-35-hävittäjän tuotannosta ja toimituksista ohjelman historian alhaisimpaan yksikköhintaan. Sopimuksen myötä F-35-ohjelma saavutti ja ylitti pitkäaikaiset kustannussäästötavoitteet kunkin hävittäjämallin osalta.

Huoltovarmuus

HX-hankkeessa huoltovarmuudella tarkoitetaan itsenäistä ja häiriötöntä kykyä ylläpitää HX-asejärjestelmää poikkeusoloissa. Huoltovarmuus saavutetaan ja sitä ylläpidetään rauhan aikana puolustusvoimien kaikilla tasoilla.

Kansallisella tasolla huoltovarmuus taataan rakentamalla Suomeen hävittäjien huollon ja ylläpidon kannalta kriittinen osaaminen ja varmistamalla puolustusmateriaalin riittävä määrä. Myös teknologinen osaaminen ja kyky tehdä lentokelpoisuuspäätöksiä itsenäisesti ovat ensiarvoisen tärkeitä huoltovarmuuden takaamiseksi. Näillä varmistetaan lisäksi osaavan henkilöstön riittävä määrä poikkeusolojen aikaista hajautettua toimintaa varten.

F-35 on suunniteltu päivitettäväksi teknologian ja uhkaympäristön kehittyessä. Koska F-35:n arvioidaan olevan käytössä 2070-luvulle asti, tulee se takaamaan Suomen itsenäisyyden vuosikymmeniksi eteenpäin.